Ann-Mari Hedlund

Inköpsassistent Salberga sjukhus och Sala lasarett
Datum 2007 oktober
Minnen från Salberga sjukhus och Sala lasarett åren 1944-1984

Sammandrag:
Ann-Mari Hedlund f. Göransson föddes i Hårsbäck, Västerlövsta socken 1922.
Som lärare i skolan hade hon författaren och läraren Ruth Rosenius-Högman som bl.a.
skrivit boken ”Helgeandshus hospital och lasarett i Västmanland 1345-1900.”
Skolgången var: Sala Samrealskola, Tärna Lanthushållsskola & Hampnäs Folkhögskola.

Den 9 oktober 1944 började Ann-Mari arbeta på kontoret på Salberga sjukhus som kontorsbiträde.
Den huvudsakliga uppgiften var att ”sitta på maten”. Varje morgon kom uppsyningsmannen med uppgift om hur många patienter och personal som skulle utspisas påföljande dag.
Matsedeln sträckte sig över 4 veckor.
En typ av snabbräknare användes för att få fram hur stora mängder ingredienser som gick åt.
Uppgifterna lämnades sedan till förrådsförmannen som i sin tur vägde upp t.ex. den mängd havregryn som gick åt och lämnade det till köket.
Förrådsförmannen hade ett stort förråd av torra varor som mjöl, gryn, kaffe m.m.
Allt skulle bokföras. Var det något som fattades när riksrevisorerna kom var det sysslomannen som fick stå till svars.
Ann-Mari svarade för upphandlingen av alla varor som hör till ett storhushåll. Anbuden
gicks igenom tillsammans med köksföreståndaren.
Kött köptes in som hela eller halva djur. Det fanns en bra styckmästare.
Blåbär och lingon upphandlades särskilt. 40 000 kg potatis köptes in åt gången. Det fanns en stor källare på området. Frukt fanns i sjukhusets trädgård.

På sjukhuset fanns skomakeri, sy-och vävsal , skrädderi, bokbinderi, snickeri, måleri och tapetseri och det köptes in läder, tyger, gardinväv, garner, färg, virke m.m.
Ann-Mari berättar att hon köpte in hundratals meter gardinväv. Gardiner måste bytas ofta på Salberga.
En gång i kvartalet var det kassation. Då skulle gamla kläder, skor och strumpor kasseras och bytas ut mot nya. Förrådet låg i källaren. Det var kallt och luktade illa. Inga roliga dagar.

Allt var så omständligt. Avskrifter skulle göras på allt och skickas till Kungl. Medicinalstyrelsen.
Kafferaster förekom inte på gamla kontoret på Salberga sjukhus. Ann-Mari minns att perso-
nalen blev hembjudna till sysslomannen någon gång.

År 1964 flyttade kontoret till nya administrationsbyggnaden på Salberga.
Organisationen gjordes om. Ann-Marie fick en tjänst som inköpsassistent och skulle betjäna även Sala lasarett, vårdcentralerna och sjukhemmen.
Det hette nu driftavdelning med en driftintendent som chef. Vid hans semester vikarierade Ann-Mari för honom.
Nu gjordes inga stora upphandlingar. När landstinget övertog mentalsjukvården kunde t.ex. köksföreståndarna göra inköpen själva av kött och fisk m.m.
Sjukvårdsartiklar centralupphandlades genom landstinget i Västerås men beställningarna dit gjordes för hand. Alla beställningar måste konteras för att kassaavdelningen sedan skulle bokföra det på rätt konto. Det var viktigt att följa upp alla konton. Överskrida ett konto fick inte ske.
Dyra saker som operationsbord, instrument m.m. måste det begäras extra pengar för hos landstinget.
Ann-Mari införde pausgymnastik på kontoret.
Hon tyckte om sitt arbete. Hade bra arbetskamrater och duktiga och villiga medhjälpare.
Efter 40 år slutade Ann-Marie sitt arbete inom landstinget 1 oktober 1984.