Aktiviteter

 

I syfte att öka informationen till och kommunikationen med våra medlemmar och övriga intresserade återfinns nedan de aktiviteter som för närvarande sker. Informationen är ett komplement till medlemsbladet som ges ut till våra medlemmar. Du kan anmäla deltagande direkt här eller på annat sätt som passar Dig. Om anmälan önskas anges detta vid respektive aktivitet. 

 

Ordinarie Årsmöte

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias årsmöte äger rum onsdagen den 21 februari 2024 kl 17.30 i Silvergruvan, Regionhuset, Västerås sjukhus, ingång 6.

 

Ett utmärkt tillfälle att uttrycka åsikter och påverka
utvecklingen av Sällskapet samt träffa våra förtroendevalda.

 

Årsmöteshandlingar 2024

MSW Årsmöte 2024 Kallelse föredragningslista och propositioner

MSW Årsredovisning 2023

Årsmöteshandlingar 2023

MSW-Årsmöte-2023-Kallelse-föredragningslista-och-propositioner

MSW-Budget-2023

MSW Årsredovisning för 2022

MSW Årsmötesprotokoll 2023

Protokoll Årsmöte MSW 24-01-21_20240322_0001

 

 

 

Hemsidan i sin helhet uppdateras kontinuerligt.