Användbara webbsidor

Länkar

Medicinhistoriska museet Stockholm, numera stängt! http://medicinhistoriskastockholm.se Ersta diakonisällskap museum http://www.erstadiakoni.se/sv/Erstamuseum/ Landstinget Dalarna http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Kulturverksamheter/Museer/Medicinhistoriska-museet/ Göteborgs officiella besöks- och evenemangsguide http://www.sahlgrenska.se/museum Medicinhistoriska muséet i Uppsala http://medicinhistoriskamuseet.uu.se Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet http://www.medicinhistoriskasyd.se Medicinhistoriska föreningen i Göteborg http://www3.svls.se/sektioner/mhi/program.htm