Användbara webbsidor

Länkar

Medicinhistoriska museet Stockholm, numera stängt! http://medicinhistoriskastockholm.se

Ersta diakonisällskap museum http://www.erstadiakoni.se/sv/Erstamuseum/

Landstinget Dalarna http://mentalvardsmuseet@regiondalarna.se

Göteborgs officiella besöks- och evenemangsguide http://www.sahlgrenska.se/museum

Medicinhistoriska muséet i Uppsala http://medicinhistoriskamuseet.uu.se

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet http://www.medicinhistoriskasyd.se

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg http://www3.svls.se/sektioner/mhi/program.htm

Tandvårdsmuseet i Kista Tandläkare-Sällskapets museum – Sveriges Tandläkarförbund (tandlakarforbundet.se)