Medicinhistoriska
Sällskapet Westmannia

Lars Westerström föreläser om barnpsykiatri måndagen den 24 januari 2022 kl 18.00 Psykiatriska klinikens stora samlingssal, Västerås. Föreläsningen är öppen för alla intresserade men FÖRANMÄLAN ÄR OBLIGATORISK då vi pga Covidrestriktioner inte kan släppa in mer än 50 deltagare. Deltagande kostar 50:- för icke medlem, inbetalning med swish till 076-798 35 87 eller plusgiro 344140-9 med angivande av namn, gäller som anmälan. Deltagande är kostnadsfritt för medlem, som anmäler sig till telefon 076-798 35 87. Lokalen covid-anpassad. Delta bara om du är frisk och fullvaccinerad! Håll avstånd! Reservation för nya restriktioner!! Ett tips: Om du under året vill delta i fler föreläsningar eller i utflykten i maj är ett medlemskap klart förmånligt! Betala i så fall istället årsavgiften 125:-.
vårdmuseet

Välkommen!

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia (MSW) är en ideell förening för medicinhistoriskt intresserade, bildad 1994. För mer om vår bakgrund se fliken Historik här intill! 

Vår uppgift är att bevaka, dokumentera och berätta om den del av vårt kulturarv som berör medicinska verksamheter i vid mening/sjukvård i alla former med särskild fokus på den lokala utvecklingen i Västmanland.

Målet att skapa ett medicinhistoriskt museum nådde vi 2016 då vårt Vårdmuseum invigdes i den fina lasarettsbyggnaden från 1928 i Västerås. Museet är mycket sevärt och ett besök rekommenderas. Se mer under Vårdmuseet

Vi ordnar också medicinhistoriskt intressanta föreläsningar, i regel varje månad vår och höst och gör varje vår en utflykt till något medicinhistoriskt mål i vår omgivning. Se under Aktiviteter

Här på hemsidan kan du botanisera bland tidigare Föreläsningar, ta del av våra Bilder från den västmanländska sjukvården och läsa om dess fascinerande historia under Tidigare lasarett. 

För att allt det här ska fungera behöver vi stöd! Bli medlem och engagera Dig! Du ser hur under Bli medlem

Olof Wennhall
MSW ordförande

här finns vi

Besök oss

  • Öppetider

Öppet hus för Vårdmuseet

Våren 2022

På grund av rådande restriktioner så kommer vi inte ha några Öppet husdagar under januari och februari och avvaktar utvecklingen framöver.

Tisdag       1 mars  12.00 – 16.00

Torsdag  10 mars  12.00 – 16.00

Tisdag    22 mars  12.00 – 16.00

Torsdag    7 apr    12.00 – 16.00

Tisdag     19 apr    12.00 – 16.00

Söndag   24 apr   12.00 – 16.00

Torsdag     5 maj  12.00 – 16.00

Tisdag      17 maj  12.00 – 16.00

Entréavgift 40:-/vuxen, medlemmar gratis. Ingen garanterad guidning.

Guidad tur för gruppbokningar, max 10 personer, 300:-.

Grupper upp till max 21 personer 500:-

Kaffe/te, bulle och liten kaka 30:-/person, erbjuds.

För bokning se nedan:

  • 0708 156644
  • margarethe.bylander@gmail.com
  • Regionshuset Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås