Arbeta som sjukvårdsbiträde

Sylva Mariatta Danielsen är född i Kotka i Finland, en sjöfartsstad vid Finska viken, ca fem mil från ryska gränsen.

Sylva kom till Sverige år 1944 som ett av finska ”krigsbarn”. Hon återvände året därpå till Finland, gick i flickskola och avlade realexamen. Sylva kom åter till Sverige 1954 och började arbeta på ett konvalescenthem i Stockholm. Återvände än en gång till Finland men var tillbaka i Stockholm 1956. Det var i Stockholm som Sylva träffade sin blivande man. Hon kände tidigt att hon ville arbeta med människor och ta hand om andra. Sylva kom till Västerås årsskiftet 1957-1958 och sökte ganska snart arbete på lasarettet här i Västerås.

Sylva berättar att hon haft flera korta vikariat som sjukvårdsbiträde mellan åren 1958-1961 på olika kliniker inom sjukhuset, bl a på psykiatriska klinikens laboratorium, kvinnoklinikens mottagningsavdelning, barnmottagningen samt kirurgiska klinikens privatavdelning.

År 1961 födde Sylva sitt första barn och beslutade då att inte förvärvsarbeta längre. Hon ansåg det inte ekonomiskt lönsamt med tanke på att hon i så fall måste anställa någon som skulle sköta om det lilla barnet under tiden som hon arbetade. Andra barnet föddes 1965. Sylva hade tidigt upptäckt att hon hade en konstnärlig ådra och har sysslat med textilarbeten under många år och haft flera utställningar.

Sylva har uppnått pensionsåldern för några år sedan och trivs bra med den tillvaron.