Dagmar Wallin

Intervjuad: Dagmar Wallin, undersköterska i Sala

Intervjudatum: 2006-12-11

Intervjuare: Inga-Lill Holm

Dagmar är född 1931 i Boda, Kumla församling i Västmanland. Fadern var jordbrukare och Dagmar hade fyra syskon. Alla flickor. År 1942 flyttade familjen till Vissängen utanför Sala.

Dagmar slutade skolan efter folkskolan och arbetade sedan i olika affärer. Så småningom gifte hon sig och fick en son.

År 1953 gick Dagmar till husmor, syster Rosa, på Sala lasarett och sökte arbete. Efter två nätters dubbelgång började hon arbeta natt på sjukhemmet, avdelning 10 och 11. Hon arbetade sedan på olika avdelningar, bl a hos syster Jenny på avd 4.

På 1960-talet gick Dagmar sjukvårdsbiträdesutbildning och därefter utbildning till undersköterska. Första ordinarie tjänsten var på BB som dock lades ner år 1968. Då fick Dagmar fast tjänst på röntgenavdelningen. Den var belägen på gamla lasarettet och Dagmar berättar om vilket hantverk det var att få fram bilder på den tiden. Hon trivdes mycket bra där och skulle gärna ha utbildat sig till röntgenassistent.

En stor del av Dagmars yrkesliv har präglats av fackligt arbete. Hon blev så småningom vald till ordförande för SKAF:s sektion 2 i Sala.

Dagmar upplevde stora förändringar och omorganisationer under sitt yrkesliv, inom både sjukvården och det fackliga arbetet. Dagmar har aldrig ångrat att hon sökte sig till sjukvården.