Daniel Lyxell

Daniel Lyxell, f d ambulansföreståndare
Intervjudatum: 2003-04-28

Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Daniel Lyxell är född 1937 i Lycksele. Flyttade med sina föräldrar till Sala 1955.

Daniel började som ambulansförare först i Västerås 1963 och från 1975 och fram till sin pensionering i Sala. Han tyckte ambulansverksamheten verkade intressant, ville känna sig för lite och fick blodad tand. Det var ett rörligt och varierat arbete och med stora möjligheter till egna initiativ. Att jobba inom ambulansen innebar många olika arbetsuppgifter: allt som kunde tänkas förekomma inom akutvården – från förlossningar till dödsfall. Psykiskt, kirurgiskt, medicinskt, hela skalan ingick.

Under de 43 år som Daniel var ambulansförare och senare ambulansföreståndare skedde en otrolig utveckling av verksamheten.
Daniel berättar att landstinget var unikt på den tiden genom att vara först i landet med samordning av all ambulansverksamhet i länet.
Utrustningen i de första ambulanserna var enkel. Det fanns vatten och avlopp och lite syrgas samt en sug och vid olyckor där människor satt fastklämda användes verktyg som spett, sågar mm.
Idag är ambulansen en akutavdelning. Besättningen utgörs av en specialutbildad sjuksköterska och en specialutbildad undersköterska, vilka också är ambulansförare. Alla gör samma jobb, har samma lön oavsett om det är man eller kvinna. Alla skall kunna allt.

Så många år i yrket gav Daniel mycket erfarenhet. Förutom att köra ambulans var han var med och utvecklade fordon och utrustning. Arbetet har han upplevt mycket stimulerande, även om han ibland stött på en och annan motgång.