Edith Juhlin

Edith Juhlin, f d företagssköterska vid ASEA:s hälsobyrå
Intervjudatum: 2004-02-11
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar.

Edith Juhlin föddes i Sunne i Värmland där hon också växte upp och gick i skolan. Fortfarande känner hon stark förankring där trots att hon sedan 1950 är bosatt i Västerås.
Hon gifte sig detta år och då maken var anställd vid ASEA:s sociala byrå i staden flyttade hon till Västerås.
Med sig i bagaget hade hon sjuksköterskeutbildning och började genast arbeta på Centrallasarettets kirurgavdelning eftersom där fanns en ledig tjänst. Genom sin man fick hon sedan höra att på den 1952 startade Hälsovårdsbyrån på ASEA fanns önskemål om ytterligare en sjuksköterska. Hon sökte och fick tjänsten och där blev hon kvar i nästan tio år.
På avdelningen fanns ytterligare en sjuksköterska som hade hand om laboratoriearbetet. Edith fick bygga upp hörselkontrollerna och i samarbete med en skyddsingenjör också arbeta förebyggande ute på arbetsplatserna. Alla anställda som arbetade i bullersam miljö hörselkontrollerades.
Under somrarna arbetade Edith på ASEA:s barnkoloni, Bokenäs, i Bohuslän. Företaget hade under denna tid en omfattande social verksamhet.
Vidare deltog hon i den allmänna hälsokontroll som omfattade alla som arbetade på verkstäderna och alla nyanställda.
1961 slutade Edith på ASEA och började som lärare på undersköterske- och sjukvårdsbiträdesutbildningen på Centrallasarettet. Där stannade hon till sin pensionering.
Edith har varit ordförande i Föreningen Norden och har genom detta haft olika uppdrag. Nu medverkar hon som studiecirkelledare inom Studiefrämjandet och Pensionärsuniversitetet bl.a. med kurser om Selma Lagerlöf och Island.
Tiden på ASEAs Hälsovårdsbyrå är speciellt intressant, eftersom den inföll under en tid då den företagshälsovård som vi i dag tar för given knappast existerade utan började byggas upp just på ASEA.