Inger Bornesved

Inger Bornesved, Fd städchef
Intervjuad: Inger Bornesved
Datum: 2005 04 05
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar.

Inger Bornesved föddes 1934 i Västerås, växte upp och gick i skola där. Efter skolan började hon arbeta inom handel och blev ganska snart avdelningsföreståndare på dåvarande Konsum. Efter ett antal år som hemmafru i samband med barnafödande blev det förnyat arbete inom handel men denna gång endast för en kort tid. Inger sökte och fick anställning som städledare på centrallasarettet där hon arbetade fram till pensioneringen. Under denna tid var Inger ansvarig för allt som rörde städning inom området, administration, personal, material etc, och från slutet av 1990-talet också ansvarig för städning i Sala, Fagersta och Köping.

Många förändringar har ägt rum under denna tid både vad gäller organisation, material och tid för städning. Man har t ex alltmer gått över till städning på dagtid.

Inger Bornesved tycker att arbetet alltid varit roligt och stimulerande trots att det ibland varit tufft, speciellt i samband med nedskärningar.