Inger Paris

Inger Paris Barnmorska. 
Intervjudatum: 2004-11-26
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar
Jag har våren 2005 skrivit och berättat om mitt yrkesverksamma liv under åren 1973 till våren 2005. Jag blev sjuksköterska 1972 och senare barnmorska 1980. Det var spännande år både i yrkes- och privatliv. Mina år som föreläsare inom sex- och samlevnadsfrågor för skolelever och skolpersonal var också en viktig och utvecklande del för mig själv. Efter högskoleutbildningar inom sexologi, kvinnohälsa, omvårdnad öppnade jag ett eget litet företag Samlevnadsforum där jag fortfarande tar emot enskilda och/eller par som önskar rådgivning. Under det senaste decenniet har jag blivit mer och mer intresserad av organisationsfrågor och skolutveckling. Min 20 p uppsats inom Folkhälsovetenskap handlar om elever som inte trivs i skolan och den heter ”Från olika till lika”.

Jag arbetar idag och tre år framåt som koordinator för ett stort Equal projekt som Västmanlands Kommunförbund driver. Jag är tjänstledig från Landstinget. Vårt projekt heter Dropin och betyder ”Diskrimineringsrelaterad Ohälsa på Personlig och Institutionell Nivå”. Målgruppen är gymnasister som inte trivs i skolan, Dropouts, inte får ett arbete och riskerar ohälsa. Samarbetspartners är arbetsliv och Individ och familj, svenska Kyrkan och Mälardalens Högskola. Syfte är att öka förutsättningarna vid övergången från skola till arbetsliv. Dropin innehåller en stor forskningsdel. Forskningen är processutvärdering, formativ, lärande och summativ. Från Landstinget är Centrum för Klinisk Forskning, Barn och ungdomspsykiatri, Folkhälsocentret med i Dropins utvecklingspartnerksap. Dropin samverkar med Italien, Tyskland, Holland och Slovenien.