Ivar Höjer

Ämne:
Om Ivar Höjer
Befattning: F d sjukhusdirektör i Sala
Intervjudatum: Den 23 oktober 2002
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Ivar Höjer, sjukhusdirektör i Sala – vid Salberga sjukhus 1967-82 , vid Sala lasarett 1972-1988 samt vid primärvården i Sala-Heby 1973-1988. Politiskt aktiv i Sala kommun.

Ivar Höjer föddes 1931 i Stocksund, där han också växte upp och gick i skola fram till gymnasiet – han tog student, socionom- och jur.kand. examen i Stockholm.

Vid intervjun framkommer att Ivar Höjer rätt snart efter studenten beslöt satsa på förvaltning med tyngdpunkt på social och personlig vård och omsorg ofta för svårt skadade människor.

Han tillträdde som sjukhusdirektör för Salberga sjukhus samma år som landstinget övertog det från staten -1967. Sjukhuset skulle avvecklas genom att patienterna successivt kunde överföras till värdigare och friare vårdformer Ivar Höjer fick huvudansvar för att det skulle ske så smidigt som möjlig.

Ivar Höjer hade hand om Sala lasarett under dess hittills verksammaste år. Han undervisade på vårdhögskolan i sjuk- och hälsovårdslagstiftning. Han var förespråkare för sluten sjukvård i mindre enheter och för ett utvecklingsarbete i ständig kontakt med personal och fackliga organisationer. Han användes som en sammanhållare av ledande grupper i deras kontaktseminarier och som utbildare när HSL (hälso- och sjukvårdslagen) kom.