Lars Gyllrud

Intervjuad: Distriktsöverläkare Lars Gyllrud

Intervjudatum: 2004-08-11

Intervjuare: Britt-Marie Torverud

Lars Gyllrud, idag familjeläkare på Bäckby familjeläkarmottagning i Västerås. Lars är född i Kopparberg i Västmanland, Örebro län. Han har en nio år yngre syster som nu bor i Eskilstuna och arbetar som personalintendent.

Lars tog realexamen 1957 i Kopparberg samt studentexamen 1960i Ludvika. De medicinska studierna skedde sedan vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Lars blev färdig läkare 1970.

Under hela 1960-talet var Lars bosatt i Göteborg. År 1970 sökte han en provinsialläkartjänst här i Västerås, som han tillträdde den 1 maj 1970. Han har arbetat först som provinsialläkare i den organisation som fanns tidigare, sedan som distriktsläkare i dagens organisation. Lars har haft en framträdande roll inom primärvården och varit med i uppbyggnaden och betytt mycket för utvecklingen här i länet, bl a som distriktsöverläkare 1982 och som chefläkare för primärvården 1988 fram till husläkarlagen 1994. Därefter som familjeläkare fram till dags dato.

Lars berättar i intervjun att det var stor skillnad i arbetet när han kom hit till Västmanland. Västerås var då indelat i Västerås inre och Västerås yttre. Västerås inre var centrala Västerås och Västerås yttre innefattade Tillberga, Kolbäck och Hallstahammar. Västerås inre bestod av fyra läkare inklusive Lars. Endast en av läkarna hade en sjuksköterska anställd. De övriga läkarna ansåg att de inte behövde någon sjuksköterska. Istället fanns ett antal sjukvårdsbiträden anställda.

En av de största förändringar som skett anser Lars vara det förbättrade samarbetet mellan sjukhuset och öppenvården. Man har insett att primärvården betyder oerhört mycket. Samarbetet mellan kommunen och sjukvården har också förändrats på flera sätt. Idag blir patienterna utskrivna från sjukhuset till hemmet efter mycket kort vårdtid, vilket påverkar hemsjukvården till stor del. Tidigare fanns Västra sjukhuset som en buffert. Men när det sjukhuset avvecklades blev resultatet att flertalet patienter måste vårdas i hemmet.

Lars har funnits med i den västmanländska öppenvården i drygt 34 år. Han har trivts mycket bra här i landstinget och med sitt yrkesval. Lars har alltid känt uppskattning från sina medarbetare och sina patienter.

Lars har fortfarande flera år kvar till sin pensionering och hoppas kunna orka arbeta fram till dess.