Mimmi Karlsson

Intervjuad: Mimmi Karlsson, Ögonsjuksköterska

Datum 2009-03-19

Intervjuare: Britt-Marie Torverud

Mimmi Karlsson, leg sjuksköterska med specialitet ögonsjukvård, är född i Närke, närmare bestämt på landet utanför Askersund. Mimmi är yngst av elva syskon, sju flickor och fyra pojkar, varav nu endast två systrar finns kvar i livet.

En äldre syster utbildade sig till sjuksköterska och det var en bidragande orsak till att Mimmi blev intresserad av yrket. Mimmi provade på att arbeta som sjukvårdsbiträde och upplevde att hon trivdes. Hon påbörjade sin sjuksköterskeutbildning i september 1948 med att gå som provelev i ca två månader för att under denna tid bli bedömd om hon befanns lämplig. Arbetskläder under elevtiden fick eleven bekosta. Sjuksköterskeskolan fungerade som internat.

Mimmi tog sin examen den 30 maj 1952 som avslutades med en ceremoni i Badelunda kyrka. Efter ceremonin samlades alla nyblivna leg sjuksköterskor utanför lasarettets samlingssal och blev ”lagerkransade” av kamrater i elevkåren.

Första året som nybliven sjuksköterska var ett assistentår och placering blev där det fanns tjänster lediga. Personalföreståndarinnan rekommenderade vad hon ansåg vara lämpligt. Mimmis första placering som assistentsjuksköterska var medicinkliniken. Förhållandet mellan över- och underordnade var att man inte ”duade” varandra. Elever och sjuksköterskor sade inte du till varandra. Detta ändrades först i och med Du-reformen i början av 1960-talet.

Mimmi hade ögonsjukvård som special, något hon valt redan under utbildningens tredje år. Den 1 mars 1953 började Mimmi som sjuksköterska på ögonkliniken. Första åren där fanns det endast en överläkare, Bertil Odqvist, och en underläkare, Gerhard Fabian. Dr Fabian öppnade senare egen praktik i centrala Västerås. Efter dr Fabian tillträdde Olof Zetterlund. Ögonkliniken med sina två läkare hade hela länet som upptagningsområde.

År 1960 tillträdde Mimmi som avdelningsföreståndare och hon blev ögonkliniken trogen fram till sin pensionering den 1 december 1989. Hon fortsatte även några år efter sin pensionering med att undervisa elever i ögonsjukvård på sjuksköterskeskolan. Den undervisningen hade Mimmi börjat med redan 1965 parallellt med sin tjänst som avdelningsföreståndare.

Lönemässigt kan nämnas att år 1953 var Mimmis årslön 9 395 kr, 1957 var årslönen 12 395 och i den lönen ingick ersättning för jourtjänst. År 1980 hade årslönen stigit till 80 271 kronor som avdelningsföreståndare.

Mimmi har genom åren upplevt stor tillfredsställelse i sitt arbete på ögonkliniken. Hon har fortfarande kontakt med flera av sina tidigare medarbetare. Mimmi var inbjuden vid ögonklinikens 75-årsjubileum den 16 november 2007.