Om Bjarne Övergaard

Intervjuad: Bjarne Övergaard
Befattning: 
Byggnadsingenjör. Fd chefkontrollant vid byggnadsavdelningen Landstinget Västmanland
Ämne: 
Om Bjarne Övergaard

Bjarne Övergaard är född och uppväxt i Värmland. Genomgick en 3-årig byggnadsteknisk utbildning vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, därefter militärtjänstgöring. Bjarne stannade kvar ett par år inom det militära och funderade ett tag på att utbilda sig inom det området, men hans utbildning var ju byggnad, vilket tog överhand.
Bjarnes första anställning var vid Skånska cementgjuteriet under vilken tid han arbetade först i Karlstad, därefter i såväl Eskilstuna som Köping. I Köping medverkade Bjarne vid byggnationen av första etappen av Köpings lasarett.

År 1962 sökte Bjarne och fick anställning vid landstinget i Västmanland som chefskontrollant på byggnadsavdelningen. När Bjarne tillträdde tjänsten fanns fortfarande grindstugorna framför 1928 års lasarett kvar liksom överläkarvillan, lungkliniken, Bjureska villan och dr Karths villa.

Bjarne har under sin tid vid landstinget deltagit i planering av byggen såväl vid centrallasarettet som Västra sjukhuset. Vid centrallasarettet har han varit delaktig i centrallasarettets hela utveckling vad gäller byggnader och ombyggnader. När psykiatriska kliniken och specialisttandpolikliniken var färdigbyggda var det dags för Bjarne att gå i pension vid 67 års ålder, år 1992.

Bjarne har alltid trivts med sitt yrke och aldrig ångrat att han valde byggnadslinjen. Som pensionär är Bjarne engagerad i äldre människors boendesituation i Västerås.