Om Nils Strömquist

Ämne: Om Nils Strömquist 
Intervjudatum: 23 februari 2011
Intervjuare: Inga-Lill Holm

Nils Strömquist, Intendent vid Salberga sjukhus 1967-88 Sjukvårdschef vid Sala lasarett och för primärvården 1988-1991
Varit hemvärnschef

Nils Strömquist föddes 1928 i Ramsele i Ångermanland. Modern var lärare och fadern hade en målarfirma.

Efter folkskolan blev det fyra år i samrealskolan i Strömsund och handelsgymnasiet i Sundsvall 2 år.

Militärtjänsten gjordes vid Kungl Bodens Artilleriregemente A8. Genomgick artilleriets kadettskola 1950.

Nils Strömquist började sin karriär den 12 augusti 1946 på Säters sjukhus som aspirant på kontoret. Han tjänstgjorde sedan i olika befattningar i en eller flera perioder vid följande mentalsjukhus: Ulleråkers sjukhus i Uppsala, S:ta Gertruds sjukhus i Västervik, Ryhovs sjukhus i Jönköping, Furunäsets sjukhus i Piteå, Sidsjöns sjukhus i Sundsvall, Gådeå sjukhus i Härnösand. Ett strikt befordringssystem från kontorsbiträde till intendent var orsaken till de många arbetsplatserna.

En period hade Nils ett förordnande som revisorsassistent vid dåvarande Medicinalstyrelsen och han har även biträtt inrikesdepartementets dåvarande mentalsjukvårdsberednings byggnads- och utrustningsdelegation.

År 1988 blev Nils sjukvårdschef vid Sala lasarett och för primärvården. ”Mitt tema var alltid: Ordning och reda” framhåller Nils. Det var viktigt att få ordning på budgeten och lika viktigt var regelbunden genomgång av brandskyddet med personalen.

År 1991 var det dags för pension och då inträdde en ny fas i livet, sju olika kurser i bl a Nygrekiska, Antikens kultur och samhällsliv, Läkekonst under antiken och Fornegyptisk kultur, historia, konst och arkitektur vid Uppsala universitet resulterade i sammanlagt 95 p antikhistoria.

De sista tjänstgöringsåren hade varit arbetsamma och Nils upplevde det som en befrielse att få ta det lite lugnt. Från 1965 till 1991 var Nils inte sjuk eller frånvarande från arbetet en enda dag.