Stig Broms

Stig Broms, Skötare på Salberga. Född 1930
Intervjudatum: 2004-04-19
Intervjuare: Inga-Lill Holm

Stig Broms föddes 1930 i Godegård utanför Motala. Pappan var valsverksarbetare och mamman hemmafru. Stig gick sex år i folkskola + fortsättningsskola. Arbetade som affärsbiträde. Gjorde militärtjänstgöring i Linköping och gick därefter på folkhögskola.

Stig hade arbetat som semestervikarie på somrarna på Västra Ny sjukhus utanför Motala och sedan blev han kvar där till 1965. Då fick han en tjänst på Salberga och flyttade till Sala. Under denna tid hade han utbildat sig till skötare och sedan till överskötare.

Nya avdelningar öppnades på Salberga. Det var svårt att rekrytera personal. Man fick fri flytt och lägenheter att välja på.

Patienterna där Stig arbetade var gravt utvecklingsstörda vuxna. Stig berättar om omfördelningen av dessa patienter. Hur man hämtade patienter från ett sjukhus i Lund. En del av dem hade bott på ålderdomshem.

Stig berättar om problem men även om glädjen att jobba med dessa patienter. Utbildad personal som kom från mentalsjukhus tröttnade snart. Att utbilda folk från orten tog tid. Det tog tio år att bygga upp verksamheten och då var det dags att avveckla. Medicinalstyrelsen kom med nya direktiv om att dessa patienter inte skulle bo på institution. De boende flyttades till sina hemkommuner.

Den sista tiden arbetade Stig på dagcenter. Det var ett utearbetslag från klinik 1 med straffriförklarade patienter som jobbade med skogsarbete. Även på Ösby lantbruksskola utfördes en del enklare sysslor.

När Stig ser tillbaka på sitt yrkesval ser han det som ett sätt att få en utbildning och ett yrke. Det var inte vanligt att några andra än disponentens på bruket barn gick på realskolan. Stig gick i pension 1993.