Baderskor/Badbiträde

Baderska

Hon skall tillse att ordning och snygghet råder å hela badavdelningen. Hon skall övervaka att största möjliga sparsamhet iakttages med förbrukningsartiklarna. Mottaga och utlämna inskrivna patienters kläder.