Läkare

Lasarettsläkare
Skall svara för och utöva överinseende över hälso- och sjukvården vid sin avdelning/klilnik.

Underläkare
Underläkare tillsättes för en tid av högst tre år i överensstämmelse med gällande sjukhuslag. Han är skyldig bebo inom lasarettet anvisad tjänstebostad och må ej avlägsna sig från sjukhuset för längre tid än som med inrättningens fördel och de sjukas vård är förenligt. Underläkare äger ej rätt idka enskild praktik.