vårdmuseet

Välkommen!

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia (MSW) är en ideell förening för medicinhistoriskt intresserade, bildad 1994. För mer om vår bakgrund se fliken Historik här intill!

Vår uppgift är att bevaka, dokumentera och berätta om den del av vårt kulturarv som berör medicinska verksamheter i vid mening/sjukvård i alla former med särskild fokus på den lokala utvecklingen i Västmanland.

Målet att skapa ett medicinhistoriskt museum nådde vi 2016 då vårt Vårdmuseum invigdes i den fina lasarettsbyggnaden från 1928 i Västerås. Museet är mycket sevärt och ett besök rekommenderas. Se mer under Vårdmuseet!

Vi ordnar också medicinhistoriskt intressanta föreläsningar, i regel varje månad vår och höst och gör varje vår en utflykt till något medicinhistoriskt mål i vår omgivning. Se under Aktiviteter!

Här på hemsidan kan du botanisera bland tidigare Föreläsningar, ta del av våra Bilder från den västmanländska sjukvården och läsa om dess fascinerande historia under Tidigare lasarett.

För att allt det här ska fungera behöver vi stöd! Bli medlem och engagera Dig! Du ser hur under Bli medlem.

Olof Wennhall
MSW ordförande

Museet håller öppet för allmänheten, utan garanterad guidning, två dagar under sommaren samt tre dagar i månaden under hösten, se nedan. Information finns även på föreningens webbsida under ”aktuellt” Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia, www.msw.org.se.

Öppettider under sommaren 2023 klockan 12.00-16.00

Tisdag 11 juli

Torsdag 27 juli

Öppettider under hösten  2023 klockan 12.00-16.00

Tisdag 29 augusti

Söndag 3 september

Torsdag 14 september

Tisdag 26 september

Söndag 1 oktober

Torsdag 12 oktober

Tisdag 24 oktober

Söndag 29 oktober

Torsdag 9 november

Tisdag 21 november

Söndag 26 november

Tisdag 5 december

Torsdag 14 december

Ev andra tider finns på hemsidan www.msw.org.se eller på Idag-sidan i VLT.

Entréavgift

Eftersom museet drivs av den ideella föreningen Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia tar vi en avgift på 40 kronor/vuxen. Betalning: Kontant eller Swish. 

Grupp med garanterad guidning måste bokas i förväg

Grupp upp till 10 personer – 300 kronor

Grupp över 10 max 21 personer – 500 kronor

Betalning: Kontant, Fakturering eller Swish

Adress till museet:

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia, Ingång 6, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, 721 89 Västerås.

Entré från markplan på utsidan av Gamla lasarettets västra/vänstra flygel.

Kontaktperson:

Margarethe Bylander, mobil 073-636 09 70, e-post margarethe.bylander@gmail.com

Besök oss
  • Öppetider
  • 073-636 09 70
  • margarethe.bylander@gmail.com
  • Regionhuset Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås
Här finns vi:
Regionhuset
Ingång 6 vänstra flygeln