Vårdmuseet

Medicinska sällskapet westmannia

Vårdmuseet

På Vårdmuseet Västerås finns olika miljöer såsom sjukhussal, operationssal och tandläkarmottagning. Man har även exempel på hur psykisk sjukdom behandlades. I montrar finns instrument och utrustning från 1700 talet fram till 1900 talet, som var till hjälp vid diagnos, bot eller lindring av sjukdomar. Dessutom finns föremål från hela Västmanlands län bl.a. mycket tidig röntgenutrustning 1904 från Sala. 

Apoteksdelen förfogar över ett mindre rum med föremål, som användes förr när alla mediciner tillverkades på apoteken. Recepturen, väggprydnaden och disken kommer från apoteket Hjorten i Västerås och är tillverkade 1908 i samband med apotekets ombyggnad. 

Adress till museet Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia. Ingång 6 Regionshuset Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås. Entré från markplan på utsidan av gamla lasarettets vänstra flygel.
Välkommen till Vårdmuseet!