Bli medlem

Stöd oss – bli medlem!

Medlemskap ger möjlighet.
Som medlem har Du möjlighet till inflytande över Sällskapets verksamhet och lyssna till medicinhistoriska föreläsningar. Du ges även möjlighet att delta i utflykter till medicinhistoriskt intressanta platser. Sällskapet är öppet för alla som accepterar stadgarna. Det finns inget krav på att ha eller ha haft anknytning till vårdområdet.
Vill Du bli medlem i Sällskapet kontaktar Du:
Kassör
Hjördis Häll
Nygatan 12
722 14 Västerås
tel: 070 478 87 84
e-post: hjordis.haell@gmail.com
Medlemsavgiften för år 2023 är:
– för enskild medlem 150 kr/år,
– för familjer 200 kr/år.
– förening/organisation 300kr/år,
Postgirokonto: 34 41 40-9