Aktiviteter

 

 

I syfte att öka informationen till och kommunikationen med våra medlemmar och övriga intresserade återfinns nedan de aktiviteter som för närvarande sker. Informationen är ett komplement till medlemsbladet som ges ut till våra medlemmar. Du kan anmäla deltagande direkt här eller på annat sätt som passar Dig. Om anmälan önskas anges detta vid respektive aktivitet. 

 

Ordinarie Årsmöte

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias årsmöte äger rum onsdagen den 22/2 2023 kl 17.30 i Silvergruvan, Regionhuset, Västerås sjukhus, ingång 6.

 

Ett utmärkt tillfälle att uttrycka åsikter och påverka
utvecklingen av Sällskapet samt träffa våra förtroendevalda.

 

Årsmöteshandlingar

MSW-Årsmöte-2023-Kallelse-föredragningslista-och-propositioner

MSW-Budget-2023

MSW Årsredovisning för 2022

MSW Årsmötesprotokoll 2023

 

 

Hemsidan i sin helhet uppdateras kontinuerligt.