Aktiviteter

 

 

I syfte att öka informationen till och kommunikationen med våra medlemmar och övriga intresserade återfinns nedan de aktiviteter som för närvarande sker. Informationen är ett komplement till medlemsbladet som ges ut till våra medlemmar. Du kan anmäla deltagande direkt här eller på annat sätt som passar Dig. Om anmälan önskas anges detta vid respektive aktivitet. 

 

Ordinarie Årsmöte

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia årsmöte är planerad till den 25/9 2021 kl 14.00 på Tidö Slott i samband med årsmötet får vi lyssna på en föreläsning av Elisabeth Lagerfeldt.

 

Ett utmärkt tillfälle att uttrycka åsikter och påverka
utvecklingen av Sällskapet samt träffa våra förtroendevalda.

 

Årsmöteshandlingar

MSW-Årsmöte-2021-Kallelse-föredragningslista-och-propositioner-2 (4)

MSW-Verksamhetsplan-och-budget-2021 (1)

MSW Bokslut för 2020

MSW Årsredovisning för 2020

 

 

 

 

Hemsidan i sin helhet uppdateras kontinuerligt.