Vårdmuseet i Västerås är en samling av gamla vård- och apoteksmiljöer som invigdes 2016 i Västmanlands sjukhus gamla lasarettet (1928 års lasarett), ingång 6. Museet är iordningställt av Medicinhistoriska sällskapet Westmannia.Museet består ett antal rum med föremål och en samlingssal. Här finns inredning i sjukhussalar, tidig röntgenutrustning, operationsbord, tandläkarmottagning och ett rum som visar psykiatrisk vård i gångna tider. Utrustningen är insamlad från sjukhusen i Västerås, Sala och Köping. Det finns föremål från 1700-talet och framåt. Välkommen till Vårdmuseet!