Upplevelser av vård

I Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias verksamhet ingår bl a vårddokumentation, som syftar till att dokumentera patienters eller anhörigas till patienter upplevelse av vård. Ambitionen är att försöka nå människor som under längre eller kortare tid varit i kontakt med sjukvården i Västmanland. Här nedan kan Du läsa korta referat av vårdupplevelser.

 
Om Nanny Hedqvist
– Kampen mot TBC under 1940- och början av 1950-talet. Dagboksanteckningar, överlämnare Lars Hedqvist.


Medelålders man
– Patient inom den psykiatriska men även den somatiska vården åren 1960-2010. Överlämnare Patienten.

 
Om äldre man, B
– 25-årig sjukdomshistoria med kärlkramp, by-pass-operation, pulsåderbråck, låg lungkapacitet. Överlämnare mannens hustru.

 
Om Arne Johansson
– Planering kunde ha räddat min mans liv. Överlämnare Violet Johansson.

 
Studiebesök Ramnäs
– Gamla epidemisjukstugan Ramnäs. Överlämnare Ulla Jonsson.