Tidigare lasarett

Från en liten timrad stuga om tre rum med torvtak i Västerås
till specialiserad sjukv
ård på fyra platser i länet på
drygt 200 
år.

”Hon benämndes ibland för hushållerska och ibland för
”sjukwagterska”. Lönen var endast några daler per år
men troligen hade hon fri kost och vissa kläder”.
Året var 1776.

Under drygt 200 år har en hisnande utveckling skett av sjukvården i Västmanland. Läs de fascinerande berättelserna om tillkomsten och utvecklingen av den västmanländska sjukvårds- och sjukhushistorien.

Det var 1776 som Västerås fick sitt första lasarett, mitt i stadens hjärta. Dåvarande hospitalet upplät en liten timrad stuga med torvtak att användas som lasarett, belägen strax söder om hospitalskyrkan och med långsidan åt Klostergatan (nuvarande Erik Hahrs gata).

Nedan beskrivs utvecklingen beträffande: beslut och tillkomst, lasarettsbyggnader, vårdinnehåll, vårdplatser, vårdkostnader och personal.

Sidan kommer efter hand att kompletteras med ytterligare lasarett/sjukhus i Västerås och övriga länet.

Sjukhus i Västmanland 1776 till 1970

Västerås femte lasarett 1928-1968
Östra Västerås. Nuvarande lasarettsområdet

Övriga sjukhus i Västmanland

Militärsjukhuset i Västerås 1808-1810
Hyrda lokaler i rådhuset vid Stora torget samt i delar av Zimmermanska gården

Källor: (inkluderar samtliga fem lasarett)
Boman Åke: Sot och bot 
Drakenberg Sven: Västerås Stads byggnadshistoria från 1800-talets mitt 
Lagerqvist Lars O: Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra dagar
Lorichs Ludvig: Västmanlands läns landsting 1863-1927
Myntkabinettet
Roman Rolf: Ur det svenska lasarettsväsendets historia
Rosenius-Högman Ruth Helgeandshus: hospital och lasarett i Västmanland 1345-1900
Wawrinsky R: Sveriges lasarettsväsende förr och nu
Västmanlands läns landstingsarkiv
Västmanlands läns museum, fotoarkiv
Öberg Theofil: Västerås stads kommunala historia 1863-1927