Föreläsningar

Ta del av spännande föreläsningar!

Vården i Västmanland i ett historiskt perspektiv

I Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias verksamhet ingår bl a att arrangera föreläsningar inom föreläsningsserien Vården i Västmanland i ett historiskt perspektiv. Serien syftar till att fånga upp kunskap och erfarenhet hos dem som varit verksamma i vården under ett expansivt skede. Här nedan kan Du läsa och ta del av spännande föreläsningar.

Föreläsningar genomförda före 2000 kan beställas via vår kontaktsida.


Tillbakablick fram till 1928
Per S Månsson
2000-02-21

Översiktlig beskrivning av det år 1928 nya lasarettet
Per S Månsson
2000-11-27

Framsteg inom invärtesmedicinen 1928-2000
Jan Hällén
2000-11-27


Kirurgins utveckling i Västerås efter 1928
Kaj Hansson
2001-02-28

Minnen från de första åren samt kuratorsfunktionens uppbyggnad
Ann-Marie Hecht
2001-11-27

Kuratorn förr och nu
Siv Olsson
1999-10-12


Psykiatrins begynnelse i Västmanland, åren 1884-1923

Margareta Machl och Kerstin Rännar
2002-02-21


Undersköterskans arbete förr och nu. Omvårdnadsarbetets utveckling inom ortopedkliniken.
Kamma Kulic
2002-09-11

Pediatrikens utveckling i vårt landsting inklusive barnhälsovård
Torsten Berg
2002-10-16

Glimtar ur neurologins historia
Bengt Holmberg
2002-11-11

Medicinhistorien i det nya länsmuseet
Carl-Magnus Gagge
2003-02-26

Respiratorhistoria på intensivvårdsavdelningen från 1950-talet och framåt
Stig-Göran Wiklund
2003-04-23

Röntgenverksamheten i Västerås under 100 år
Bengt Bäckbro
2003-11-20

Glimtar ur kardiologins historia
Göran Nilsson
2004-02-25

Från hospital till omsorg. Salberga förr och nu (Bild kommer)
Bo Lindgren, 2004-03-24

Blodcentralen, Centrallasarettet Västerås
Klas Levin
2004-03-26

Barnhabiliteringens historia. “Från spastikerkindergarten till handikappcentrum”
Hans Gylje
2004-04-21

Centrallaboratoriet, Lasarettet Västerås 1953-2003
Klas Levin
2004-09-22


Centrallaboratoriet efter 1963
Johan Killander
2004-09-22

Vården i Västmanland i ett historiskt perspektiv Länsläkarverksamheten i Västmanland Begynnelse – Storhet & Fall
Olle Järnmark 2004-11-17

Detta har hänt. När vände det och varför? Det västmanländska landstinget 1963-2000.
Per Helge
2005-02-22Öronsjukvårdens historia
Bergström, Flodström och Qvarnström 2005-04-20

Företagshälsovårdens historia i Västmanland. Återblickar och personliga erfarenheter.
Sven Kvarnström
2005-09-21

Apotekshistoria, särskilt västmanländsk
Stig Ekström
2005-10-26

Hur man bygger ett medicinhistoriskt museum
Lars Thorén
2005-11-22

Läkarutbildningen förr och nu
Jonas Ekström
2006 02 23

Sjukvården i norra länsdelen.
Ole Lund
2006 03 15

Från fattigvård till modern geriatrik.
Per Olof Lundgren
2006 09 20


Västmanlands läns kronikersjukhem på Stallhagen 1932-1977.
Valborg Svärd och Sirkka-Liisa Johansson 2006 10 18

Västra sjukhuset, ett nytt sjukhus 1977–1995
Ann-Britt Pierre
061122

Kyrkan och vården!
Claes-Bertil Ytterberg
2007 02 22

Kärlkirurgins utveckling i Västmanland (och lite till)
Ola Forsberg
2007 03 14

Från provinsialläkare, distriktsläkare till familjeläkare åren 1700-1970.
Gunnar Heinrich och Nils Löfgren 2007 04 18

Tbc och sanatorier i ord och bild
Gunnar Boman
2007 09 26

BARNMORSKANS ARBETE FÖRR OCH NU
Päivi Karmakar
2007 11 22

Akupunktur
Britt-Marie Torverud
2007-12-11

Kliniska Fysiologins utveckling Västmanland 1968-2008
Ingamay Rolfsman
2008-04-16

Lyckopiller. Finns de?
Leif Lindström
2008-09-24

Från Ansta till Cederängens behandlingshem
Sara-Kajsa Hägg & Kristina Ringström 2008-10-22

Ängsgårdens konvalescenthem 1969-1988
Lena Runfeldt & Marianne Nordström 2008-11-19

Åsgårdens konvalescenthem. En oas
Ann-Marie Wiklund
2008-11-19

Att arbeta som sjuksköterska under krigsåren på 1940-talet.
Elsa Hallsmar
2008-12-08

Något ur landstingets historia
Olle Persson
2009-02-24

Obduktionsverksamheten förr och nu
Anders Eklund
2009-10-22

Urologi under de senaste 50 åren. Västmanlandsperspektiv
Lars Karlberg
2009-03-18

När inget annat räcker till. ECMO-behandling (Extracorporeal Membran Oxygenering
Kenneth Palmér
2010-03-01

Sopfielundshemmet
Elisabeth Philipsson
2010-03-16

Studiebesök/föreläsning Strömsholms regiondjursjukhus
Gunnar Wallgren och Henrik Silfverbrand, 17 maj 2010


Ambulanssjukvårdens utveckling från transportverksamhet till ”intensivvårdsenheter” kombinerat med ett studiebesök i nya ambulansstationen i Sala
Björn Ahlstedt & Lars Eriksson, 2010 09 21

Från medicinsk gymnastik till fysioterapi. 200år av sjukgymnastik
Gunilla Corp
2011-10-21

Kost förr och nu! Hur kostvanorna förändrats under de senaste decennierna
Ann-Kärsti Lund & Sonia Andersson
2011-04-27

Studiebesök Nya hjälpmedelscentrum med föreläsning om hjälpmedelsutvecklingen.
Maria Jernberg & Monica Living, 29 nov 2011 samt 18 januari 2012

Patienter i primärvården med stress och smärta
Överläkare Anders Westman, 24 oktober 2013

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias medverkan i landstingets 150-årsjubileum år 2013 med bildspel och föreläsningar ur ett medicin-historiskt perspektiv om respektive sjukhus

Sjukvårdens utveckling i Sala – 30 sep
Sjukvårdens utveckling i Västerås – 21 okt
Sjukvårdens utveckling i norra länsdelen – 22 okt
Sjukvårdens utveckling i Köping – 30 okt
Information om Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias kommande medicinhistoriska museum

Sveriges äldsta och yngsta landsting – landstinget Västmanland 150 år
Landstingsfullmäktiges ordförande Glenn Andersson och Utvecklingschef Fil Dr Christer Olsson 2014-02-20

Ortopedi i Västmanland, historisk återblick.
Överläkare Jan Vannfält
24 mars 2014

De existentiella frågornas betydelse i mötet med äldre.
Sven-Erik Henriksson
19 februari 2015

Laparoskopi igår – idag & imorgon
Claes Rudberg, 18 mars 2015
Har vi någon praktisk nytta av forskning inom länssjukvården?
Jerzy Leppert, 15 april 2015

Hörselvårdens utveckling i Västerås under 50 år
Ann-Sofie Andertoft 21 oktober 2015
Provinsialläkare – Distriktsläkare – Familjeläkare; primärvårdens utveckling i ett historiskt perspektiv
Moa Vlastos 17 november 2015
Nanna Svartz – kvinnlig pionjär
Gunilla Bolinder 18 februari 2016
Landstingets roll och uppdrag i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Västmanland
Hans Dahlman 16 mars 2016
Strokevårdens utveckling under de senaste 40 åren
Jan Saaf 21 april 2016
Folksjukdomen tuberkulos och sanatorierna >>
Författaren och dramatikern Henrik Valentin 12 februari 2017
Smärta och smärtbehandling
Enhetschef Silvia Husum de Utjes och överläkare Peter Kobosko från smärtkliniken 27 april 2017
Hur vården för strokepatienterna förändrats och utvecklats
Överläkare Jan Saaf 26 september 2017
En lysande exposé över ämnet Reumatologi då – nu – framtid
Överläkare Milad Rizk 25 oktober 2017
Bröstcancerbehandling genom historien till nutid
Överläkare Leif Bergkvist 29 november 2017