Årsavgift 2022

  • Enskild medlem: 125 kr
  • Familj: 175 kr
  • Förening/org: 250 kr
Till PlusGirokonto 34 41 40 – 9