Årsavgift 2022

  • Enskild medlem: 150 kr
  • Familj: 200 kr
  • Förening/org: 300 kr
Till PlusGirokonto 34 41 40 – 9