Medlemsförmåner

 Medlemmar går in gratis på museet.

10% rabatt på museets egna ”tidskrifter”.

Alla medlemmar inbjuds att delta i vårutflykten. MSW subventionerar eventuell entréavgiften på resmålet. Transport och mat bekostar deltagaren själv.