Styrelsen
ordförande
kassör
Sekreterare
redaktör
Utflyktsansvarig/Dokumentation
Museiansvarig
Ledamot/Sala
Ledamot/Västerås
Adjungerad Köping
Adjungerad/Apoteksgruppen
Adjungerad/Fagersta
Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Regionhuset, 721 89, Västerås
Organisationsnummer: 817606-8446
Plusgironummer: 344140-9