Styrelse

ordförande
  • Olof Wennhall
  • Lilla Fridnäs Backgatan 8, 724 60, Västerås
  • 021-183345, bostad
  • 021-173458, arbete
  • owennhall@yahoo.se
Vice ordförande
kassör
Sekreterare
redaktör
Utflyktsansvarig/Dokumentation
Museiansvarig
Ledamot/Sala
Ledamot/Sala
Adjungerad Köping
Adjungerad/Apoteksgruppen
Adjungerad/Fagersta
Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Regionhuset, 721 89, Västerås
Organisationsnummer: 817606-8446
Plusgironummer: 344140-9