Bilder

Bilder från den västmanländska sjukvården

Sällskapet har samlat ett unikt bildmaterial från den västmanländska sjukvården. De flesta av bilderna här nedan härrör från verksamheten i och kring 1928-års lasarett i Västerås (Gamla lasarettet), såväl exteriör- som interiörbilder. Bilderna är uppdelade i två huvudkategorier – Människor i vården och Byggnader. Detta utesluter dock inte att det förekommer människor på bilder som återfinns under Byggnader och vice versa. Huvudmotivet på respektive bild har fått avgöra i vilken kategori bilden passar bäst.

Klicka på respektive kategori för att se bilderna.

Om inte annat anges är fotograf okänd.

Fler bilder finns under Sjukhus i Västerås.

Människor i vården

Sjukvårdspersonal

Baderskor/Badbiträde
Barnmorskor
Gymnaster/Sjukgymnaster
Läkare
Preparatriser/Laboratorieassistenter
Sjuksköterskor
Tandläkare

Ekonomipersonal

Gårdskarlar/Trädgårdsmästare

Förvaltningsledning

Husmor

Byggnader

1928-års lasarett

Exteriör
Interiör