Kommande föreläsningar

Folktro - folkmedicin i Västmanland
Anna Bratås, antikvarie och museipedagog berättar utifrån föremålssamlingen på Västmanlands läns museum.
Onsdagen den 20 april 2022 kl 18.00
Psykiatriska klinikens stora samlingssal, Västerås.