Information om Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias kommande medicinhistoriska museum

Information om Medicinhistoriska Sällskapet Westmannias kommande medicinhistoriska museum

Datum: 30 september 2013 Biblioteket Sala
21 okt 2013 Sällskapets blivande museum Gamla lasarettetVästerås
22 okt 2013 Biblioteket Fagersta
30 okt 2013 Biblioteket Köping
Föreläsare: Yvonne Åkerlind
Bakgrund:
Landstinget äger två större föremålssamlingar som härrör från två tidigare utställningar.
Utställningen ”Sot och Bot” som var belägen i tidigare Landstingshuset Stallhagen.
Sjukvårdsmuseet i före detta Vårdgymnasiets källare
Dessutom finns en del föremål utplacerade på familjeläkarmottagningar i länet. Sällskapet äger en föremålssamling som förvaras i källaren under f d Vårdgymnasiet.
Genom avtal med landstinget 2011-12-16 äger Sällskapet rätt att disponera landstingets föremålssamlingar. Dessa tillsammans med Sällskapets egen samling utgör bakgrunden för det kommande museet.
Mål
Att föra ihop de två separata föreställningarna till gemensamma lokaler.
Att öka tillgängligheten för allmänheten, studerande och anställda.
Syfte
Att förevisa föremål från skilda tidsepoker för att bl a öka förståelse för förändringar inom vården över tid.
Var står vi idag?
Arbetsgruppen för arkiv- och föremålshantering arbetar nu med att gå igenom och katalogisera allt materiel som finns förvarat i källaren under f d Vårdgymnasiet tillsammans med arbetsgruppen för det blivande museet. Från och med 2012-01-01 disponerar Sällskapet, genom hyresavtal med Landstinget Västmanland, en lokalyta i gamla lasarettet (1928 års lasarett) i Västerås. Lokalerna är väl avgränsade och belägna i suterrängplan med direktingång, vilket gör att de är mycket handikappvänliga. Lokalerna är i stort sett färdigrenoverade, några detaljer återstår dock. Begagnade möbler är införskaffade från sjukhusets möbelförråd.
Under våren 2013 fick planeringsgruppen en inbjudan om att deltaga i ett nystartat nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar. Mötet hölls i Göteborg. Där fanns representanter från olika typer av museer och samlingar. Man hade t ex specialiserat sig på apoteksmuseer, tandkirurgi och rent allmänt medicinhistoriskt.
Syftet med nätverket är att vi skall kunna ta hjälp av varandra, få råd och tips av dem som redan etablerat sig på marknaden. Mötena kommer till en början att vara två gånger om året.
Framtiden
Museet kommer att ha både en permanent utställning och temautställningar. Temautställning byts vid lämpliga tillfällen. De kan vara riktade mot aktuella samhällsfrågor. Vi kommer också att ha ett speciellt apoteksrum.
Förhoppningsvis kanske en del av museet kan vara iordningsställt vid årsskiftet 2014-2015.
I samband med information visades ett bildspel med inslag från Sot och Bots tidigare utställningar, Sjukvårdsmuseet, förrådslokalerna med föremålssamlingarna samt de blivande lokalerna. Vid varje föreläsningstillfälle
fanns också ett par montrar med föremål uppställda.

Apoteksföremål


Röntgenapparat


Förrådslokal med föremålssamling