Aina Parlbrand

Aina Parland, barnsjuksköterska inom distriktsvården
Intervjudatum: 2001-11-14
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Aina Parland föddes i Tärendö socken i Tornedalen. Hon flyttade tidigt hemifrån och efter att i ungdomen ha prövat på att arbeta som hembiträde och sjukvårdsbiträde några år sökte hon och antogs till sjuksköterskeutbildningen i Västerås 1943.

När Aina intervjuas berättar hon att hon har varit barnsjuksköterska i hela sitt yrkesverksamma liv. Hon tog sjuksköterskeexamen 1946 och arbetade sedan på barnkliniken på centrallasarettet innan hon 1966 kom till Viksängs barnavårdscentral. Många är de barn som Aina träffat genom åren och som gett henne oförglömliga minnen. Aina gick i pension 1982.