Ann-Christin Wahlund

Ann-Christin Wahlund, Diplomerad biopat. 
Intervjudatum: 2004-02-29
Intervjuare: Carin Thorsén

Ann-Christin Wahlund, föddes 1951 i Söderhamn, kom till Västerås som barn, förvägrades gymnasial utbildning av sin far. Hon kom därför att de första åren arbeta på kontor och som sjukvårdsbiträde innan hon genom Kom-vux studier fick studentkompetens. Hälsoproblem förde henne vid den tiden till ett s k hälsohem, där hon bl a fick kontakt med zonterapi och bestämde sig för en tvåårig zonterapiutbildning. Ann-Christin arbetade därmed ett antal år tills egna hälsoproblem, kvicksilverförgiftning till följd av tandfyllningar, gjorde henne ur stånd att arbeta. Genom amalgamproblematiken leddes sedan vägen till biopatin, som gav henne själv den hjälp som den etablerade vården inte kunde ge. Ann-Christin bestämde sig för en fyraårig utbildning till biopat, var färdigutbildad år 1998 och arbetar sedan dess i egen praktik.

Ann-Christin Wahlund berättar om sin väg till biopat, redogör för biopatins grundprinciper och för sitt sätt att arbeta; om vissa svårigheter att vara egen företagare, om nätverksmöjligheter, marknadsföring och ekonomi.