Björn Elfving

Björn Elfving, vaktmästare/transportchef
Intervjudatum: 2002-04-24
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Björn Elfving är genuin västmanlänning, närmare bestämt från Rytterne. Han började jobba direkt efter skolan 13 år gammal på en bondgård. När han uppnått körkortsåldern blev det chaufförsyrket som hägrade, vilket också blev inkörsporten till hans 37-åriga yrkesverksamma liv som vaktmästare och senare som transportchef inom landstinget.

Björn berättar i intervjun om en vaktmästares vardag och hur den förändrades under de år han var verksam. Björn hade en lång erfarenhet av vaktmästaryrket. Han gjorde sin karriär i ett sjukvårdssystem som genomgått stora omvandlingar. 1969 började karriären: Från förmanstjänst till föreståndartjänst och därefter fram till pensionen transportchef/ basenhetschefstjänst. Det är få förunnat att ha fått vara med om uppbyggnad av så mycket.

Transportavdelningen, som den nu heter, bestod 1969 av fyra vaktmästare samt några transportörer och år 2000 när det var dags för Björn att gå i pension hade personal-styrkan ökat till 64 anställda och verksamheten omfattade en budget på 30 miljoner. Så mycket praktiskt arbete som förekommer inom en sådan verksamhet medförde naturligt nog många roliga episoder men också någon gång allvarliga tillbud.