Bo Järnbring

Ämne: Bo Järnbring, f d sjukhusdirektör i Västerås
Intervjudatum: Den 16 oktober 2002
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Bo Järnbring, sjukhusdirektör vid sjukvårdsförvaltningen i Västerås 1978-1988
Bo Järnbring föddes 1940 i Landskrona men växte upp i Höör i mitten av Skåne, där han också gick i skola t o m realskolan. Därefter gick han på handelsgymnasium i Helsingborg och 1963 avlade socionomexamen på förvaltningslinjen vid Socialhögskolan i Lund.

Efter organisations- och planeringsarbete vid Centrallasarettet i Borås och Malmö hus läns landsting i Lund tillträdde han 1969 befattningen som direktörsassistent (senare biträdande sjukhusdirektör) vid Centrallasarettet i Västerås.

1978 utsågs Bo Järnbring till sjukhusdirektör vid Sjukvårdsförvaltningen i Västerås vars verksamhet omfattade all sjukvård i Västerås, Hallstahammars och Surahammars kommuner.

Bo Järnbrings tid som sjukhusdirektör sammanföll med en mycket expansiv period. Primärvården byggdes ut med nya sjukhem i Västerås (Gryta), Hallstahammar och Surahammar och nya vårdcentraler i Västerås. Efter många år av diskussion byggdes en ny psykiatrisk klinik vid centrallasarettet och patienter från Sundby och Säter ”togs hem”. Senare byggdes också behandlingshemmet Lövhaga.

Vid centrallasarettet tillkom bl a en dialysavdelning, en hjärtintensivavdelning och en onkologisk klinik.