Eva Lena Sigge Fransson

Ämne:: Eva Lena Sigge Fransson

Befattning: Barn och distriktssjuksköterska

Intervjuad: Eva Lena Sigge Fransson

Eva Lena Sigge Fransson föddes 1947 i Lindesberg. Familjen flyttade till Arboga, där Eva-Lena är uppväxt. I ett gott hem tog hon tidigt intryck av sin moster, som gärna berättade om sitt arbete som sjuksköterska och av sin inspirerande farfar, folkskollärare i byaskola, som bjöd på sig såväl i sin arbetssituation som under fritiden. Att bli vårdlärare blev drömmen.

Efter studentexamen utbildade hon sig 21/2 år i Örebro till sjuksköterska och med ett års påbyggnad vid Karolinska sjukhuset i Stockholm till barnsjuksköterska. Efter familjebildning och några års arbete på barnkliniken, Karolinska sjukhuset, flyttade Eva Lena till Arboga igen. Var där med om att utveckla barnhälsovårdscentralens verksamhet från 1973. Var också den som längst fanns kvar, när organisatoriska förändringar bröt upp den centrala barnhälsovårdsenheten för barnhälsovårdens inordnande i familjeläkarorganisationen 1995. I den nya organisationsformen ingick också vuxenvård.

Tidigt förstod Eva Lena de förestående verksamhetsförändringarna och kompletterade 1981-82 med distriktssköterskeutbildning i Örebro. Efter några års utbildning och erfarenhet av vårdlärararbetet är hon nu distriktssköterska i Arboga – utan barnhälsovård. Hon saknar barnen. Bär med sig många sköna minnen från sin 28 år långa tid inom barnhälsovården. Och träffar i Arboga ”barn” som numera är föräldrar och gärna ”visar” sina barn.