Gisela Hellberg

Intervjuad: Gisela Hellberg, sjukhuspräst vid centrallasarettet i Västerås 1987-2009

Datum: 27 jan 2010

Intervjuare: Carin Thorsén

Gisela Hellberg är född i Ängelsberg år 1942 och har sin skoltid här i Västerås. Efter studentexamen 1962 började hon studera teologi i Uppsala, en s k baskurs, för att bli församlingsassistent med barn- och ungdomsarbete i Svenska kyrkan. Några år följde med arbetsliv, småbarn, utlandsvistelser och studier för en teologie kandidatexamen. Gisela prästvigdes 1986 i Västerås med inriktning att få arbeta på sjukhus.

Sedan 1987 har Gisela Hellberg arbetat som sjukhuspräst på heltid vid Centrallasarettet i Västerås fram till pensioneringen vid 67 års ålder 2009 och har därefter fortsatt i mindre utsträckning på frivillig basis. Hon var vid tillträdet den första med s k högre prästutbildning och har senare byggt på med katastrofmedicin och utbildning i debriefing.

Sjukhuskyrkan har under dessa år haft tjänster för två präster, en assistent/ diakon samt en frikyrkopastor. På senare år har tillämpats en viss uppdelning och Gisela Hellberg valde som sin specialinriktning akutsidan med förlossnings- och prematurvård, ambulans- och akutvård. I sitt arbete har hon sett som en viktig uppgift att utveckla samarbetet mellan personal, patienter och anhöriga. Särskilt samarbetet inom ambulansverksamheten har utvecklats under hennes tid och hon har därigenom kommit att bli landets första och enda ambulanspräst.