Göran Smith

Intervjuad: Göran Smith, kinesiolog och hälsokonsult

Datum: 2008 01 31

Intervjuare: Carin Thorsén

Göran Smith, född 1956 i Västerås, växte upp i Skultuna och kom fortsättningsvis att bo och ha sin yrkesverksamhet där. Som ung aktiv friidrottare blev han tidigt intresserad av kostens betydelse som prestationshöjande faktor och grundlade därmed sitt hälsointresse. Var först förskollärare i tio år och samtidigt Krav-godkänd odlare av grönsaker innan han startade eget företag i hälsobranschen, Biomedica Hälsoservice, år 1985, och senare Smith Hälsokonsult AB, 1995-96, efter att ha skaffat sig utbildning i zonterapi, akupressur, olika former av massage, homeopati, kinesiologi och örtmedicin.

Speciellt tillämpningen av kinesiologin (diagnostik genom manuell muskeltestning) har visat sig vara mycket värdefull och har kommit att avsevärt förkorta behandlingstiden för patienten.

Göran Smith betonar vikten av att se till den mentala sidan för kroppens välbefinnande och att patienten själv lär sig ta ansvar för sin hälsa. Han har därför kommit att ägna sig alltmer åt utbildningssidan. Jämsides med individuella konsultationer bedriver han sedan 1995, tillsammans med familjen och ett par anställda, kursverksamhet för personlighetsutveckling under namnet Björnborgen AB, enligt ett koncept kallat Top Performance. I intervjun ger han grundprinciperna för verksamheten, något om marknadsföring och lönsamhet och sin egen tillfredsställelse med långsiktiga resultat.