Mariasystrarna

Mariasystrarna i katolska församlingen Västerås
Datum: 2006-03-03
Intervjuade: Syster Margareta och Syster Valentine

Syster Margareta, enhetsansvarig, och syster Valentine, är båda verksamma i katolska församlingen i Västerås. De intervjuades den 3 mars 2006 om verksamheten vid Mariahemmet, som lades ned den 31 december 2002.

Mariasystrarna från Osnabrück kom till Sverige 1951. De första fyra systrarna startade sin verksamhet med sjukhem i Stockholm. Några år senare kom Mariasystrar till Västerås och till Uppsala.

Mariahemmet i Västerås öppnades under 1957 och hade vid starten fyra vårdplatser. 1968/69 byggdes nuvarande Mariahemmet och antalet vårdplatser ökade till elva. Vårdplatserna på Mariahemmet var framförallt för kristna behövande men trostillhörighet var inte ett villkor.

Mariahemmets personal var väl medveten om att de äldre inte bara behövde god mat och medicin. Samtal med förståelse och kärlek gav de äldre äkta hemkänsla. Gemensamma aktiviteter såsom sång, spel och utflykter var mycket viktiga och de boende planerade gärna sina aktiviteter tillsammans med personalen.

I 45 år erbjöd Mariasystrarna i Västerås äldre människor ett trevligt hem och en utmärkt vård på ålderns höst. Från början kom patienterna på eget initiativ eller genom bekantas bekanta, senare genom myndigheterna. Genom att patienterna ofta var kända personer blev systrarna också kända.