Monika Living

Monika Living Arbetsterapibiträde/adm assistent
Intervjudatum: 2004-05-24
Intervjuare: Kerstin Rännar

Monika hade först tänkt bli arbetsterapeut, men hade 7-årig grundskola och det räckte inte för att söka utbildningen. En tid senare fick Monika ett vikariat som arbetsterapibiträde på rehabiliteringskliniken och upptäckte att det var vad hon ville syssla med. Arbetet innebar en hel del aktiv träning. t ex konstruktion av särskilda grepp på vävstolar, en hel del snickerier, tygtryck osv .och inte så mycket pappersjobb. Monika gick en ettårig terapibiträdeskurs som innefattade mycket tekniker, kunskaper i vävning, sömnad, arbete med keramik och trä mm. Kursen innehöll även undervisning i anatomi samt praktikperioder.
När hjälpmedelscentralen startade behövdes också hjälp där och Monika kom över dit och arbetade tillsammans med arbetsterapeuterna. Arbetet innebar bl a att åka hem till patienterna och prova ut och leverera rullstolar och träna patienterna dels i hemmiljö men även på hjälpmedelscentralen. Arbetsterapeuten talade om vad som skulle tränas och Monika utförde det praktiska jobbet. Monika berättar att på hjälpmedelscentralen fanns ett träningskök, där patienter vistades hela dagar och tränades på olika sätt. Det görs dock inte lika mycket idag. Yrkesgruppen arbetsterapibiträde har försvunnit. Men när Monika började kom el-rullstolarna och då krävdes mycket träning. Hon åkte ofta hem till patienterna och tränade dem i hemmiljö. Monika hade också som sin uppgift att ta hand om de återlämnade stolarna.

Monika berättar vidare att hennes arbetsuppgifter förändrades en hel del i samband med ädelreformen år 1992 Då fick kommunerna ett större ansvar och flera patienter skulle vårdas i hemmet. Tidigare skrevs inte patienterna ut till hemmet förrän de kunde klara sig någorlunda hemma. Nu får patienterna mycket mera hjälp hemma för att våga vara hemma och klara sig själva.

Monika har nu gått över till administrativa uppgifter men har fortfarande kvar en del arbete med rullstolar. Akuta stolar som behövs skall plockas ihop. Det kommer beställningar från arbetsterapeuterna i hela länet. Monika knappar in i datorn vad som beställs och stämmer av och ibland plockar hon själv ihop stolar på lagret och lämnar ut om det är bråttom. Monika ingår också i det s k rullstolsteamet, manuella rullstolar, där man tittar över sortiment, ser över att allt fungerar, rekonditionering av stolar osv.
Monika sitter ofta i reception och får en hel del samtal samt skriver ut arbetsorder till hjälpmedelsteknikerna. Det mesta är telefonkontakter men även en del personliga kontakter. Hon tar emot felanmälningar rörande hjälpmedel och delar ut till teknikerna. Förutom telefonservice tar hon emot folk som kommer och vill ha hjälp med att hyra hjälpmedel.

Monika känner att hon får en god kunskap om människorna bakom telefonsamtalen. Hon försöker lyssna och förstå vad som är fel och utifrån det skriva en arbetsorder på så bra sätt som möjligt och även bedöma hur brådskande ärendet är.

Monika trivs med sitt arbete som administrativ assistent även om hon ibland kan sakna de praktiska arbetsuppgifter hon hade som arbetsterapibiträde. Hon tycker om att arbeta med sina händer, något hon kompenserar med att sticka och väva på fritiden.