Om Åke Boman

Åke Boman, överläkare. Född 1914. Avled 1994. 
Intervjudatum: 2001-10-10
Intervjuare: Carin Thorsén

Åke Boman föddes 1914 i Timrå. Åke Boman är grundare och initiativtagare till Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia. Hans medicinhistoriska intresse resulterade i boken ”Sot och Bot” som kom ut 1976. År 1994 inbjöd Åke Boman till en sammankomst i syfte att bilda en medicinhistorisk förening, nuvarande Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia. Sorgligt nog fick han aldrig uppleva den positiva utvecklingen av föreningen. Åke Boman avled i november 1994, endast ett halvår efter föreningens tillkomst.

Elsa, maka till framlidne överläkaren Åke Boman, intervjuades den 10 oktober 2001 om Åke Boman, hans stora intresse för historia i allmänhet och medicinhistoria i synnerhet.
I intervjun framkommer hur Åke Boman som ung hade tankar på att bli historielärare men valde att bli läkare. År 1950 kom Åke Boman med familj till Västerås där han tillträdde tjänst som läkare på sanatoriet. Hans intresse för historia fortsatte. Under ett 20-tal år målade han i alla inskriptioner på stenarna på Djäkneberget. Hans kunnighet och intresse resulterade i den s k Djäknebergsboken. Men också det medicinhistoriska intresset var starkt hos Åke Boman och tidigt började han samla överblivna sjukvårdsattiraljer, allt från röntgen och Ekg-apparater till blodiglar. Åke Bomans insatser för medicinhistoria har skildrats i hans bok ”Sot och Bot” och bidrog till att en permanent medicinhistorisk utställning öppnades 1980.