Om Axel Lundström

Befattning: Maskinmästare vid 1928 års lasarett åren 1925-1949
Intervjuad: Märta Rydell

Axel Lundström föddes 1883 på ön Torsö i Vänern. Vid 16 års ålder gick han till sjöss några år, varefter han tog maskinistexamen och därefter gick han en tvåårig övermaskinistutbildning i Göteborg.  Efter utbildningen fick han tjänst som maskinmästare på Stora Ekebergs sanatorium utanför Skara.

År 1925 flyttade Lundström med fru och barn till Västerås. Ett nytt lasarett var under uppbyggnad och Lundström hade fått tjänst som maskinmästare vid centrallasarettet i Västerås, 1928 års lasarett. Innan maskinistbostaden stod färdig bodde Lundström med sin familj först i ett hus på området Oscaria. I slutet av 1927 hade byggnationen av lasarettet kommit så pass långt att Lundström med sin familj kunde erbjudas en temporär tjänstebostad i en av huvudflyglarna. Under 1928 kunde familjen Lundström flytta till den permanenta tjänste-bostaden, ett hus på Maskinistgatan, där förutom bostad för maskinmästaren också fanns bostad för elektriker och eldare.

Som maskinmästare var Lundström ansvarig för hela driften, vilket också innebar en hel del administrativa uppgifter. Till hans underställda personal hörde elektriker, eldare, snickare etc.

Lundström skulle ansvara för ordning och renlighet i maskinrummet och dess bilokaler vara väl förtrogen med driften av ångkök, tvättinrättning, bad, desinfektion och likartade anläggningar, svara för skötsel och tillsyn av ångpannor, värmeledningar, olika slag av elektriska anläggningar, (accumulatorsbatterier, hissar, pumpar, kylmaskineri, hydroforer o d). Dessutom ingick i hans ansvar att övervaka att föreskriven temperatur fanns å lasarettets olika avdelningar och ge anvisning åt sjukvårdsbetjäningen rörande värmeelementens, ventilernas och kranarnas skötsel. Uppvärmningen av lasarettet skedde med kol och gas och Lundström skulle ge akt på kolens beskaffenhet. Sist men inte minst skulle största sparsamhet i användande av kol iakttas och Lundström skulle omedelbart anmäla felaktigheter i fråga om kolleveranser till sysslomannen.

När Lundström slutade och gick i pension 1949 fick han Kungl Patriotiska Sällskapets diplom samt medalj i guld för långvarig trogen tjänst. Han hade då arbetat på lasarettet i Västerås sedan 1925 och de första åren hjälpt till med byggnationen av 1928 års lasarett. Lundström hade de senaste åren inte känt sig helt kry, hade klaffel.  Axel Lundström avled 1951