Paul Kohn

Paul Kohn, Anestesisjuksköterska inom ambulansverksamheten.
Datum: Mars 2005
Intervjuad: Paul Kohn

Paul Kohn är idag leg anestesisjuksköterska inom ambulansverksamheten i Västerås. Paul är född och uppväxt i Västerås. Som man är han lite av en pionjär inom sitt yrke, när han som en av tre killar gick den första två-åriga utbildningen på Vårdlinjen här i Västerås. När utbildningen var klar bestämde Paul sig för att gå vidare och söka till sjuksköterskeutbildningen. Han blev antagen och gick sin utbildning i Eskilstuna. I klassen på 40 elever var de endast två killar, resten flickor. Han blev klar med utbildningen 1975.

Sitt arbete som färdig sjuksköterska startade Paul med upplärning på intensivvårdsavdelningen och fortsatte sedan på akutmottagningen, där han blev kvar i sin tjänst sex år. Paul valde sedan anestesi som vidareutbildning och arbetade på narkosavdelning under tolv år. Efter detta bestämde han sig för att gå över till ambulansverksamheten, där han fortfarande arbetar.

Paul har upplevt att han som manlig sjuksköterska bemötts mycket positivt av patienter. Det har även under årens lopp funnits en hel del patienter som uppfattade manliga sjuksköterskor som läkare och vice versa.

Paul trivs mycket bra med sitt arbete och har aldrig ångrat sitt yrkesval. Han har varit med om att starta upp HMK (Högre Medicinsk Kompetens) för SOS-verksamheten i Västmanland och där han sitter med som projektledare.