Rudolf Schlaug

Ämne:
Rudolf Schlaug
Befattning: f d klinikchef vid Psykiatriska kliniken,
Centrallasarettet, Västerås, åren 1957-1968
Intervjudatum: Den 6 november 2002
Intervjuare: Margareta Machl

Rudolf Schlaug
Rudolf Schlaug föddes 1916 i Uddevalla. Han tog studenten i Växjö 1936 och blev med kand i Lund 1940. 1945 med lic i Lund. Arbetade som underläkare vid Malmö Allmänna Sjukhus 1947, i Linköping 1948-1949. Åren 1949-1956 tjänstgjorde han som underläkare och biträdande överläkare vid psykiatriska kliniken i Lund. 1957-1968 var Rudolf Schlaug klinikchef vid psykiatriska kliniken i Västerås. Från 1968 fram till sin pensionering chef för psykiatriska kliniken vid Södersjukhuset i Stockholm. Medicine hedersdoktor i Linköping 1987.

Dessutom har Rudolf Schlaug varit lärare i psykiatri vid Linköpings universitet.
Han har givit ut boken Psykiatri, lag och samhälle, en bred översikt över den svenska psykiatriska lagstiftningens historia från bestämmelserna i medeltidens manhelgdsbalk om dem som ”mist vettet” till 1980-talets lagförslag.

Schlaug tillträdde tjänsten som chef för den första psykiatriska kliniken i Västerås, innan den ännu var helt färdigbyggd. Han utformade såväl klinikens målsättning som byggde upp personalstaben. Under sin tid i Västerås var han förordnad som läkare i centralstyrelsen för psykiskt utvecklingsstörda och hade det psykiatriska ansvaret för Sundbo ungdomsvårdsskola i Fagersta.