Solveig Eriksson

Solveig Eriksson, f d sjuksköterska psykiatriska öppenvården
Intervjudatum: 5 maj 2003

Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar
Intervjuad: Solveig Eriksson, f d sjuksköterska inom psykiatriska öppenvården

Solveig Eriksson är född 1931 och har bott hela sitt liv i Västerås, bortsett från en kort tid i Köping. Efter en treårig högre folkskola sökte Solveig jobb på ASEA som skrivbiträde. Ett par år senare när Solveig satt och såg på en Röda Kors film sade det ”klick” och hon visste med bestämdhet att hon ville bli sjuksköterska.

Solveig gick provelev på lasarettet i Västerås och tog sjuksköterskeexamen i december 1954 här i Västerås. Första jobbet var som nattsjuksköterska på medicin- och kirurgkliniken i Köping.

När psykiatriska kliniken öppnade i Västerås 1957 sökte Solveig tjänsten som avdelningssköterska. Hon har således varit med från starten och sett psykiatrin förändras och utvecklas.

1968 startades på försök hembesök. Solveig blev den första öppenvårdssjuksköterskan inom psykiatrin. Jobbet innebar att man åkte hem till patienterna och gav dem injektioner o dyl. Solveig berättar också om hur man välkomnade Hibernal även om det gav biverkningar i form av stelhet.

1970 öppnades en aktiveringsavdelning, som senare fick heta klubb 65. Klubben utgjordes av en grupp människor som fick sin sociala träning genom psykiatriska öppenvårdens försorg. Den startades för att ge gemenskap och förströelse för dessa människor och Solveig blev den som höll i den verksamheten.

Solveig gick i pension 1994. Hon har alltid trivts med sitt jobb och avslutar intervjun med orden ”Jag tyckte så mycket om patienterna och det tror jag de kände också”.