Stig Lundgren

Intervjuad: Stig Lundgren, mentalskötare med ansvar för el-behandlingar
Datum: 2007-01-26
Intervjuare: Margareta Machl och Kerstin Rännar

Stig Lundgren föddes 1940 i Veckholm utanför Enköping. Han var yngst av elva syskon. Det äldsta syskonet är en syster som 2006 fyllde 92 år.

Efter skolgång i Sycklinge utanför Enköping och diverse arbeten bla på Bacho och som vapenmekaniker och svarvare genomgick Stig en mentalskötarutbildning i Sala åren 1975-1976. I oktober 1976 började Stig som mentalskötare på Salberga. År 1981 fick han tjänst på psykiatriska kliniken i Västerås. Där kom han i kontakt med ECT-behandling (Electro Convulsive Therapy) och lärde sig sköta apparaterna. Han blev kvar i detta till sin pensionering.

Under denna tid har Stig sett en avsevärd utveckling av behandlingen och har deltagit i fortlöpande utbildning. Från att tidigare en läkare varit ansvarig för själva el-behandlingen har Stig sedan år 2002 fått delegation att sköta denna. Personal från narkosavdelningen svarar för sövning och allt i samband med detta.

Efter uppnådd pensionsålder har Stig fortsatt sitt arbete eftersom upplärd personal saknas. Han arbetar med timlön vissa dagar i veckan och tycker att det är en bra övergång till det ”riktiga” pensionärslivet, då han framförallt kommer att ägna sig åt sitt stora fritidsintresse: natur och fåglar och i samband med det fotografering.