Valborg Svärd

Ämne: Valborg Svärd
Befattning: Sjukvårdbiträde och undersköterska
Intervjuad: Valborg Svärd

Intervju med Valborg Svärd, 94 år, som åren 1935-1975 varit sjukvårdsbiträde och senare, efter utbildning, undersköterska vid sjukhemmet, eg Kroniker-sjukhemmet vid Stallhagen i Västerås, som fanns mellan åren 1932-1977. Valborg Svärd har sålunda så när som på fem år varit med om hela dess tid.

Valborg Svärd berättar om sin väg in i vården, om arbetsuppgifter, om bostad, lön och ledigheter. Som husmors assistent hade hon bl a uppgiften att koka en såplösning vari träull indränktes till ”tvättlappar” för att användas till behandling mot liggsår, att sköta sjukhemmets egen apotekstillverkning och att se till alla sparsamhetsåtgärder beträffande tvätt och linneförråd. Vidare berättar hon om vad man gjorde för att ge trivsel och hemtrevnad åt personal och patienter till julen. Under de senare åren hade hon även patienternas sjukgymnastik som sin uppgift. Till sist berättar hon lite om sitt eget liv och om annat arbete efter pensioneringen.