Exteriör

 

1928-års lasarett i Västerås (Gamla lasarettet).