Gymnaster/sjukgymnaster

Gymnaster
De meddela massage, sjukgymnastik, diatermi- och kvartsbehandling enligt förordnande av läkare.